Počela obuka „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je novi ciklus obuke „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“ za predstavnike lokalnih zajednica, lokalnih razvojnih agencija i drugih institucija sa područja Hercegovine. Obuka je počela danas i trajaće četiri dana, a više od 20 polaznika učiće kako da, samostalno ili u timu, pripreme projektni prijedlog prema pristupu logičke matrice, koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu, koju primjenjuju međunarodne donatorske organizacije, ali i domaće institucije.

Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije i druge institucije, dobijaju osposoblјen kadar, koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.