Počela implementacija projekta “WeB – We Enforce Businesses”

Područna privredna komora Banja Luka započela je implementaciju projekta pod nazivom „WeB – We Enforce Businesses“ kojeg sufinansira Evropska unija sredstvima IPA fonda (Instrument for Pre-accession Assistance). Projekat je zvanično počeo 1.1.2013. i trajaće naredne dvije godine.

Ovim projektom se želi ojačati kapacitet privrednih komora za učešće u političkom dijalogu i procesu donošenja odluka pri formiranju poslovnog okruženja u BiH za IKT preduzeća kroz regionalnu razmjenu iskustava, unapređenje dijaloga sa donosiocima odluka, formiranje tijela za lobiranje i podizanje svijesti o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. Najvećim dijelom aktivnosti projekta su usmjerene na podršku preduzećima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, koristi od projekta će imati i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT.

U prvom kvartalu provođenja, WeB će formirati tim za implementaciju i održati prve sastanke za planiranje aktivnosti, provesti neophodne procedure za nabavke, formirati vizuelni identitet projekta, uspostaviti kontakte sa medijima, izraditi internet stranicu i organizovati početni sastanak za sve zainteresovane strane. Takođe, projektni tim će u što skorije vrijeme obaviti pripreme za provođenje analize IKT sektora u BiH, kako bi se naredne projekte aktivnosti mogle što bolje prilagoditi potrebama privrednih društava i samim privrednim komorama.

Projektni konzorcij koji učestvuje u implementaciji, osim banjolučke komore, čine i Privredna komora RS, Privredna/gospodarska komora FBiH, Područna privredna komora Doboj, Privredna komora Kantona Sarajevo i Privredna komora Unsko-sanskog kantona.