Partneri razgovarali o cilјevima i aktivnostima projekta „SMEnergy“

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su na prvom sastanku povodom početka realizacije projekta “Servisni centri i put transformacije za veći udio korišćenja obnovlјive energije u malim i srednjim preduzećima” – SMEnergy  i prvom sastanku upravnog odbora projekta.

Sastanak je održan 6. i 7. februara 2024. godine u Ptuju, Slovenija, a domaćin je bila Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje koja je vodeći partner u projektu.

Učesnici sastanka bili su i predstavnici devet partnerskih organizacija i institucija iz osam zemalјa Dunavske regije, predstavnik Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske koje je strateški pridruženi partner iz Republike Srpske, kao i predstavnici institucija i lokalnih razvojnih agencija iz Republike Srpske i zemalјa učesnica u projektu koji su učestvovali onlajn.

Na događaju se razgovaralo o cilјevima i aktivnostima projekta, kao i načinima kako se uklјučiti u razvoj strategija i alata za promociju upotrebe obnovlјivih izvora energije među malim i srednjim preduzećima.

Cilј projekta je stvaranje pilot mreže servisnih centara u zemlјama učesnicama u projektu kako bi se ojačala podrška energetski intenzivnim MSP u ubrzavanju tranzicije ka usvajanju obnovlјivih izvora energije.

SMEnergy projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa.