Ozvaničen početak saradnje sa Udruženjem inovacionih i tehnoloških centara iz Moskve

Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić i direktor za razvoj Udruženja inovacionih i tehnoloških centara iz Moskve Ljubomir Trifunović potpisali su danas u Moskvi Memorandum o saradnji.
Institucije su saglasne da u budućnosti rade na razmjeni iskustava i najboljih praksi u razvoju politika i sprovođenju aktivnosti u oblasti inovacija, uključujući razmjenu iskustava u pružanju podrške istraživačkim i razvojnim projektima i programima. Memorandumom je takođe definisana saradnja na organizaciji studijskih putovanja, edukativnih događaja, treninga ili sličnih zajedničkih događaja.
Direktor RARS Marinko Đukić sastao se danas i sa direktoricom Poslovnog inkubatora UP „UIN“ iz Minska (Bjelorusija) sa kojom je razgovarao o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata, razmjene iskustava i međusobnih posjeta.