Otvorene radioice za obuku tekstilaca i obućara

U sklopu implementacije projekta „Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil“, a koji finansira Vlada Švajcarske kroz program Prilika plus koji implementira RARS, 12. juna otvorene su dvije radionice za potrebe osposobljavanja radne snage na Tehnološkom fakultetu i Školi učenika u privredi.
Gradska razvojna agencija Banja Luka je u saradnji sa ustanovama obrazovanja i preduzećima pripremila projektnu aplikaciju za pomenuti projekat za čiju implementaciju su odobrena donatorska sredstva iz Programa Prilika Plus, koji finansira Švajcarska Vlada. Na Tehnološkom fakultetu je instalirana oprema za potrebe osposobljavanja radne snage za sektore koža i obuća, a u Školi učenika u privredi oprema za potrebe osposobljavanja radne snage za sektor tekstilna industrija. Osim za obučavanje nezaposlenih lica, oprema će služiti i za provođenje praktične nastave učenika i studenata.  Vrijednost nabavljene opreme je 98.277 KM.
„Naredni korak u implementaciji ovog projekta je besplatno obučavanje nezaposlenih kandidata koji će svoje zaposlenje naći u jednoj od firmi koje su partneri na projektu i za koje je javni poziv u toku“, saopšteno je iz Gradske razvojne agencije.