Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Tehnološka inicijativa za bioindustriju“ u okviru Programa Horizont 2020

Zajedničko preduzeće za bioindustriju (Bio Based Joint Undertaking – BBJU) u okviru Programa EU Horizont 2020 objavilo poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Tehnološka inicijativa za bioindustriju”. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 4. septembar 2019. godine do 17:00 časova (Centralnoevropsko vrijeme).
Glavni fokus ovog poziva je na transformaciji nejestivih dijelova biljaka (npr. drva, poljoprivrednih i šumskih ostataka) i biorazgradivog otpada u bio-bazirane proizvode i biogoriva.
Ciljevi na koje se Poziv odnosi su:
– ​doprinijeti razvoju resursno efikasnije i održive ekonomije sa niskim nivoom emisije ugljenika i povećanju ekonomskog rasta i zapošljavanja;
-. prikazati tehnologije koje omogućavaju nove materijale i nove potrošačke proizvode iz evropske biomase koji zamjenjuju potrebu za fosilnim gorivima;
– razviti poslovne modele koji integrišu privredne subjekte duž cijelog lanca vrijednosti od ponude biomase do biorazgradivih postrojenja za potrošače bioloških materijala, hemikalija i goriva, uključujući i stvaranje novih međusektorskih međusobnih veza i podršku za međuindustrijske klastere;
– uspostaviti vodeće biorafinerije koje će primijeniti tehnologije i poslovne modele za biomaterijale, hemikalije i goriva i pokazati poboljšanje troškova i performansi na nivoima koji su konkurentni alternativama baziranim na fosilima.
Predmetni poziv je otvoren za privatne profitne i neprofitne organizacije, uključujući velika preduzeća, kao i mala i srednja preduzeća, istraživačke i tehnološke organizacije, univerzitete, udruženja ili bilo koje pravne subjekte koji su zainteresovani za aktivnosti BBJU.

U okviru ovoga Poziva moguće je aplicirati na tri akcije:

Istraživanje i inovacije ( budžet 2 – 3 miliona evra )
Inovacije ( budžet oko 30 miliona evra )
Koordinacija i podrška ( budžet oko 15 miliona evra )
Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa budžetom od skoro 79,5 milijardi evra za finansiranje projekata u periodu od sedam godina (od 2014. do 2020. godine). Horizont 2020 je finansijski instrument koji sprovodi vodeće inicijative Inovativne unije i Evrope 2020 koje za cilj imaju da obezbijede Evropi mjesto na globalnom tržištu. Posebna pažnja u okviru programa Horizont 2020 pridaje se izvrsnosti u nauci, industrijskom vođstvu i rješavanju društvenih izazova. Cilj je da se obezbijedi da Evropa dosegne visok nivo u nauci, da se uklone postojeće barijere i olakša saradnja između javnog i privatnog sektora u stvaranju inovacija.​