Otvoren poziv u okviru Horizon Europe – EIC Pathfinder Open 2021

EIC Pathfinder Open podržava visoko rizičan istraživački rad koji se odnosi na aspekte koji nisu još uvijek ispitani, pitanja na koja još niko ne zna odgovor, postojanje problema kojima se ne može upravljati i slično. Istraživanja koja su inkrementalna ili poznata, nisu kvalifikovana za finansiranje u okviru ovog programa.

Da bi se kvalifikovao za finansiranje, prijedlog projekta mora imati sljedeće tri karakteristike (Gatekeepers):

  • Mora imati dugoročnu viziju radikalno nove tehnologije koja ima potencijal da pozitivno utiče na transformaciju ekonomije i društva;
  • Mora se odnositi na konkretan, nov i ambiciozan tehnološki prodor (science-towards-technology breakthrough);
  • Pristup i metodologija istraživanja moraju biti visokog rizika (high-risk/high-gain), sa konkretnim i vjerodostojnim ciljevima.

Budžet poziva za 2021. godinu: 168 000 000 EUR

Budžet po projektu: do 3 000 000 EUR

Stopa finansiranja: 100%

Rok za prijavu je 19. maj 2021. godine, a više informacija o načinu prijave dostupno je na internet stranici: eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org