Otvoren drugi poziv za prijavu na projekte – Program Interreg ADRION 2014-2020

Drugi poziv je otvoren u okviru Transnacionalnog programa saradnje Interreg Adrion pod Tematskim prioritetom 2. Održivi region i njemu pripadajući specifični ciljevi.
U okviru Drugog poziva mogu se kandidovati projekti čiji su ciljevi u skladu sa specifičnim ciljevima tematskog prioriteta 2, kako slijedi:
2.1. Promovisati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnog i kulturnog dobra kao sredstava za razvoj Jadransko-jonskog područja
2.2. Povećati kapacitet za zajedničko rješavanje pitanja osjetljivosti životne sredine i fragmentarnosti, kao i za očuvanje usluga ekosistema u Jadransko-jonskom području. Spisak prihvatljivih aktivnosti dat je u objavi Poziva.
Prihvatljivi aplikanti su:   
– regionalna, državna i lokalna javna tijela;
– tijela osnovana u skladu sa javnim pravom;
– istraživačke institucije;
– škole i visokoškolske ustanove;
– turističke i kulturne organizacije;
– privatna tijela, uključujući privatne firme koje su osnovane najmanje dvije godine od datuma apliciranja;
– međunarodne organizacije koje djeluju najmanje dvije godine unazad od datuma apliciranja.
U okviru formiranog partnerstva se mora nalaziti minimalno šest partnera i to četiri iz zemalja EU i dva iz zemalja IPA. Partnerstvo može brojati najviše 16 partnera.
Iznos projektnih prijedloga sa kontribucijom EU ne može prelaziti 2,5 miliona evra, a sve aktivnosti se moraju realizovati u periodu do 30 mjeseci.
Program Adrion sufinansira 85% prihvatljivih troškova, dok je kofinansiranje u iznosu 15% obaveza aplikanata.
Krajnji rok za apliciranje je 26. jun 2018. godine do 15.00 časova po srednjeevropskom vremenu. S tim u vezi, apliciranje se vrši putem eMS sistema, a obaveza podnošenja aplikacije i pripadajućih aneksa je na vodećem aplikantu. Uloga vodećeg aplikanta može pripadati određenom tijelu koje je nastanjeno u programskom području neke od četiri zemlje EU, dok aplikanti iz Republike Srpske/BiH u okviru ovog poziva mogu učestvovati samo kao partneri na projektu.
Imajući u vidu da organizacije iz Republike Srpske mogu učestvovati isključivo kao partneri, preporučujemo da vašu projektnu ideju predstavite na Linkedln profilu Programa, što vam svakako može pomoći pri pronalasku vodećeg partnera: https://www.linkedin.com/company/interreg-adrion?trk=top_nav_home.
Za detaljnije informacije prilažemo Programski vodič, dok sve ostale informacije u vezi sa Programom, kao i sve dokumente relevantne za ovaj poziv možete pronaći na sljedećoj internet stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/