Opština Mrkonjić Grad korak bliže osnivanju poslovnih zona

Skupština opštine Mrkonjić Grad donijela je danas Odluku o usvajanju Predinvesticione studije osnivanja i uspostave poslovnih zona na području Opštine Mrkonjić Grad na prijedlog opštinske uprave i načelnika opštine, Zorana Tegeltije. Studiju je pripremila renomirana konsultantska kuća ISC d.o.o. iz Varaždina, uz tehničku i finansijsku podršku njemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ.

U skladu sa Akcionim planom podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u Republici Srpskoj 2009-2013. i projektom Mapiranja potencijalnih lokacija za razvoj poslovnih zona u RS za 2009. godinu, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća aktivno je pratila izradu Predinvesticione studije i pružala savjetodavnu pomoć opštinskoj administraciji u izradi ovog važnog dokumenta.

Skupština opštine Mrkonjić Grad danas je usvojila i Odluku o osnivanju poslovnih zona Podbrdo i Kula-Rudići, te Odluku o izradi regulacionog plana za navedene lokacije.