Održani seminari o razvoju poslovnih zona za predstavnike opština Republike Srpske

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji s njemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ, organizovala je prvi od tri modula seminara o temi „Razvoj poslovnih zona prema usvojenom Akcionom planu za podršku uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u RS 2009-2013“.
Seminari su održani protekle sedmice u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu.
Seminare pod nazivom „Investiciona promocija opština i gradova u kontekstu razvoja poslovnih zona“ održala je ekspert za investicionu promociju iz GTZ-a, g-đa Andrea Vugrinović, bivša direktorica Županijske razvojne agencije AZRA Varaždin.
Seminarima su prisustvovali koordinatori opštinskih uprava i opštinskih razvojnih agencija koji su zaduženi za realizaciju projekata uspostavljanja poslovnih zona i druge poslovne infrastrukture. Seminaru u Banjoj Luci prisustvovala su 33 učesnika, dok su seminaru u istočnom Sarajevu prisustvovala 23 učesnika.
Oni su stekli važna znanja i razmjenili iskustva sa ekspertom o temama „Strateški ekonomski razvoj opštine i veza sa investicionom promocijom“, „Šta investitor očekuje i način njegovog razmišljanja kod donošenja odluka o ulaganju“, „Razvoj investicionog proizvoda/ponuda, šta čini investicionu ponudu“ i „Plan i metode promocije poslovnih/industrijskih zona“.
U okviru planiranog ciklusa predviđaju se modul II – Razvoj poslovne zone i modul III – Promocija, popunjavanje i upravljanje zonom.