Održane dvije radionice u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ dvije radionice za predstavnike privatnog i javnog sektora. Projekat finansira UNDP u okviru četvrte faze Projekta obnove regije Srebrenica.

Radionice su održane 22. i 23. septembra 2015. godine u Bratuncu, a bile su fokusirane na pripremu akcionog plana za rješavanje ključnih izazova sa kojima se suočava privatni i poljoprivredni sektor na projektnom području, sa prijedlogom adekvatnih rješenja.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga na projektnom području koji će doprinijeti procesima reformi i razvoju politika, a koje promovišu unapređenje poslovne klime pogodne za investicije, razvoj privatnog sektora i ekonomski rast.