Održana završna javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja MSP i preduzetništva u RS 2011.- 2013.

U Banjoj Luci danas je održana završna javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja malih i organizovali Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Privrednom komorom RS.

Pomoćnik ministra za resor malih i srednjih preduzeća u resornom ministarstvu, Milan Cvijić, naglasio je u obrazloženju Nacrta strategije da mala i srednja preduzeća čine čak 99,62 odsto preduzeća  u Republici Srpskoj i predstavljaju svojevrsnu lokomotivu u procesu zapošljavanja.

On je rekao da Nacrt Strategije predviđa četiri osnovna strateška cilja koja bi trebalo da doprinesu jačanju ovog sektora u Republici Srpskoj. Prvi cilj odnosi se na uspostavljanje funkcionalne infrastrukture za razvoj malih i srednjih preduzeća. Ona podrazumijeva izgradnju institucija podrške na opštinskom i međuopštinskom nivo, unapređenje zanatsko-preduzetničke djelatnosti, jačanje horizontalne i vertikalne koordinacije između opština i ministarstava i harmonizaciju okvira i statistika za mala i srednja preduzeća.

Drugi strateški cilj trebao bi da doprinese unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz izgradnju preduzetničke i poslovne infrastrukture (poslovne zone), unapređenje inovativnosti preduzeća, klasterizaciju i sl.

Treći strateški cilj odnosi se na dalju integraciju preduzetništva u obrazovni sistem, usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i ostvarenje socijalnog dijaloga.

Četvrti strateški cilj podrazumijeva značajan napredak u stvaranju podsticajnog poslovnog okruženja.

U javnoj raspravi u Banjoj Luci učestvovali su predstavnici ministarstava, Investiciono-razvojne banke RS, Garantnog fonda RS, loklanih samouprava, razvojnih agencija i preduzetničkih udruženja.

Sve primjedbe i sugestije, od kojih su neke iznesene i tokom javne rasprave, trebalo bi da stignu na adresu resornog ministarstva najkasnije za sedam dana kako bi na vrijeme bile razmotrene i eventualno uvrštene u konačan  Prijedlog strategije razvoja MSP i preduzetništva u RS.