Održana šesta konferencija poslovnih inkubatora BiH

Agencija za ekonomski razvoj “Preda – PD” organizovala je juče u Prijedoru šestu konferenciju poslovnih inkubatora BiH koja je okupila predstavnike poslovnih inkubatora iz BiH i Srbije, lokalne samouprave, entitetskih ministarstava i međunarodnih organizacija.

Na konferenciji je istaknuto da značaj poslovnih inkubatora i inkubiranja biznisa, kao jednog od osnovnih instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja, još uvijek nije dovoljno prepoznat u entitetskim ministarstvima, te da je najveća prepreka razvoju preduzetništva nemogućnost da biznis bude prepoznat.

– U BiH se nastoji da bude unaprijeđena ova oblast. Nažalost, inkubiranje biznisa je još uvijek zanemareno, ne postoji jedinstveno prihvaćena definicija o principima rada poslovnih inkubatora i pored toga što je sve više onih koji su zainteresovani za definisanje strategije razvoja u lokalnim zajednicama – rekao je Rasim Tulumović, voditelj projekta za jačanje malih i srednjih preduzeća, koji finansitra Ministarstvo spoljnih poslova Italije i Toskana.

Direktor Biznis-inovacionog centra iz Kragujevca, Dragan Ranković, istakao je da je u Srbiji do sada formirano petnaestak biznis-inkubatora, koji podržavaju lokalni ekonomski razvoj na različite načine. Inkubator koji vodi osnovao je Grad Kragujevac, uz pomoć regionalnih organa, i pruža isključivo intelektualne usluge.

– Želja lokalne zajednice je prvenstveno bila da pomogne ljudima koji dolaze s univerziteta, jer su oni prvi put u situaciji da svoje ideje pretvore u nekakav biznis. Malo mladih ljudi uspeva da prepozna svoju ulogu u formiranju tog biznisa. Uloga inkubatora je upravo da im pomogne u tome, a kad neko ima ideju, lakše se rešavaju i ostali problemi, traži prostor, pomaže u formiranju i pokretanju biznisa – rekao je Ranković.

Mreža inkubatora BiH ima 11 članova,  od toga tri inkubatora su u Republici Srpskoj, jedan u Brčkom i sedam u FBiH. U 11 inkubatora ima 140  preduzeća koja zapošljavaju oko hiljadu ljudi.