Održana radionica o temi „Javno-privatni dijalog – šanse i izazovi“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je 26. i 27. novembra u Ugljeviku  radionicu o temi „Javno-privatni dijalog – šanse i izazovi“. Radionica je organizovana u okviru projekta „Javno-privatni dijalog i partnerstvo“ koji se realizuje u saradnji sa UNDP programom oporavka srebreničke regije.

Cilj radionice bio je da se predstave primjeri dobre prakse i iskustva iz okruženja stečena tokom studijskih posjeta u Srbiji i Sloveniji koje su organizovane u prethodnom preriodu,  te priprema detaljnog akcionog plana za sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i poljoprivrednih proizvođača.

Radionici su prisustvovali članovi radnih grupa iz sektora malih i srednjih preduzeća i sektora poljoprivrede, partneri u projektu (opštine, resorna ministarstva, komore i udruženja) i predstavnici donatora.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga na projektnom području koji će doprinijeti procesima reformi i razvoja politika, a koje promovišu unapređenje poslovne klime pogodne za investicije, razvoj privatnog sektora i ekonomski rast.