Održana radionica „Modeli prodaje ili davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u poslovnim zonama“

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske organizovala je danas onlajn radionicu o temi „Modeli prodaje ili davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u poslovnim zonama“. Aktuelna tema okupila je više od 50 predstavnika iz 25 jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, a nakon prezentacije dobrih praksi učesnici radionice diskutovali su o svim interesantnim pitanjima.

Rukovodilac Odjelјenja za privlačenje i realizaciju ulaganja i razvoj preduzetničke infrastrukture u Razvojnoj agenciji Republike Srpske Mićo Stanojević istakao je da se tokom redovne godišnje analize stanja poslovnih zona u Republici Srpskoj ova tema nametnula kao jedna od najaktuelnijih u ovoj oblasti, te da je u saradnji sa Savezom opština i gradova dogovoreno da se kroz seriju radionica obrade i  druge interesantne teme koje se tiču poslovnih zona.

Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aleksandar Pantić zahvalio je u ime Saveza na privilegiji za učešće u ovoj radionici naglasivši da je ovo samo početak saradnje u realizaciji zajedničkih aktivnosti sa Razvojnom agencijom Republike Srpske. On je rekao da se Savez u proteklom periodu bavio ovom problematikom sa posebnim akcentom na upravlјanje imovinom u  jedinicima lokalne samouprave Republike Srpske što je rezultiralo i priručnikom koji je na raspolaganju svim opštinama i gradovima.

Dobra iskustva u prodaji i davanju u zakup nepokretnosti za potrebe izgradnje poslovnih zona predstavili su Darko Vrhovac i Zorica Marković iz Grada Gradiška, a iskustva iz Srbije prenio je ekspert za lokalni i regionalni razvoj i promociju investicija Nikola Žeželј.

Razvojna agencija Republike nastaviće sa praksom organizacije cilјanih radionica kako bi podržala lokalne zajednice širom Republike Srpske u efikasnijem uspostavlјanju i upravlјanju poslovnim i slobodnim zonama, kao i kreiranju i promociji investicione ponude.