Održana radionica „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“

Konzorcijum Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, na čelu sa Razvojnom agencijom Republike Srpske, organizovao je jednodnevnu onlajn radionicu o temi „Kako poboljšati poslovanje preduzeća koristeći EU instrumente podrške“.

Cilj radionice bio je upoznavanje preduzeća sa instrumentima za unapređenje njihovih inovativnih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnologija i EU instrumenata podrške. Zahvaljujući digitalnim rješenjima i EU instrumentima, uz odgovarajuću podršku i raspoložive alate, kao i kroz saradnju sa predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, preduzeća mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Radionica je započela uvodnim obraćanjem direktora Razvojne agencije Republike Srpske, gospodinom Marinkom Đukićem, koji je pozvao sve učesnike da se aktivnije uključe kako bi u punom kapacitetu iskoristili mogućnosti koje se pružaju domaćim privrednicima kroz instrumente podrške EU.

– Iskoristio bih i ovu priliku da pozovem domaće privredne subjekte da budu aktivniji, da iskoriste mogućnosti prijave na aktuelne pozive i povuku sredstva koja mogu iskoristiti za unapređenje svog poslovanja i jačanje konkurentnosti. Mogućnosti su brojne a Razvojna agencija Republike Srpske i Evropska mreža preduzetništva stoje na raspolaganju za svu potrebnu podršku – naglasio je Đukić.

Tokom radionice učesnici su se upoznali sa sljedećim temama:

 • Prezentacija programa Horizont Evropa
  dr Bojan Ćudić – Razvojna agencija Republike Srpske
 • Iskustvo privrednog društva Alumina d.o.o. kao partnera na „RIS RESTORE“ projektu
  Nikola Despotović – privredno društvo Alumina d.o.o. Zvornik
 • Integrisana platfoma za proizvodnju u zaštićenom prostoru PlastenikNet
  prof. dr Grujica Vico – UIS
 • Sistemi upravljanja energijom u poslovnim sistemima ISO 50001
  prof. dr Goran Janjić – UBL

Razvojna agencije će i u narednom periodu osluškivati potrebe privrede, kako bi konstantno širili spektar usluga namijenjenih poslovnim subjektima i unaprijedila njihovo poslovanje, te ojačali njihovu konkurentnost.