Održana obuka za korišćenje baze lokacija u cilјu bolјe promocije ulaganja

Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je danas prvu onlajn obuku za punjenje i ažuriranje baze investicionih lokacija Republike Srpske. Obuka je namijenjena predstavnicima lokalnih zajednica – opština i gradova, a njen cilј je edukacija partnera na lokalnom nivou za korištenje baze lokacija. Baza je dio jedinstvenog informacionog sistema koji je Razvojna agencija Republike Srpske razvila u prethodnom periodu sa cilјem da na jednom mjestu objedini sve relevantne podatke o lokacijama za investiranje kako bi postali dostupni potencijalnim investitorima. Podaci iz baze objavlјeni su na web stranici RARS: http://baze.rars-msp.org/lokacije-cirilica/

Razvojna agencija Republike Srpske poslјednjim zakonskim izmjenama dobila je u nadležnost i aktivnosti na privlačenju i realizaciji ulaganja, a baza lokacija važan je instrument za uspješnu realizaciju takvih aktivnosti. Čvršćom saradnjom sa jedinicama lokalne samouprave podiže se vidlјivost ponude investicionih lokacija što je u interesu Razvojne agencije Republike Srpske, ali i lokalnih zajednica.

U narednom periodu RARS će u saradnji sa opštinama i gradovima raditi na dodatnoj investicionoj promociji aktuelne ponude.

Naredna obuka održaće se u srijedu 4. novembra 2020.