Održana obuka „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizovala je 24. avgusta 2018. godine seminar za poslovne subjekate u cilju unapređenja njihovih kapaciteta za apliciranje za MSP Instrument programa HORIZONT 2020.
Seminar na temu „Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima kroz korištenje Instrumenta za MSP“ bio je namijenjen privrednim subjektima koji imaju želju da unaprijede svoje proizvode i usluge u cilju podizanja konkurentnosti i boljeg tržišnog pozicioniranja kroz plasirnje novih proizvoda i usluga na tržištu kroz primjenu novih ili postojećih tehnologija, metodologija ili poslovnih procesa.
U okviru seminara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pripremom strategije za radni program i definisanje aktivnosti za postizanje projektnih ciljeva kao i samom pripremom projektnih prijedloga i njihovom prezentacijom.
Predavač na radionici je bila prof. dr Rebeka Rudolf, EU stručnjak i rukovodilac projekta na Univerzitetu u Mariboru – Mašinski fakultet, Institut za tehnologiju materijala.