Održana obuka eksperata za jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama u MSP

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), je 6. i 7. jula 2016. godine, u prostorijama Agencije u Banjaluci realizovala dvodnevnu obuku za primjenu IMP3rove metodologije. 
Obuka su pohađali eksperti za upravljanje inovacijama iz Republike Srpske  koji čine dio tima Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. Tim će u, okviru usluga  mreže,  raditi sa malim i srednjim preduzećima na jačanju njihovih kapaciteta za upravljanje inovacijama, odnosno jačanju njihove globalne konkurentosti. Osim predstavnika RARS-a, tim čine i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banjaluci i Inovacionog centra Banja Luka.

Predviđene usluge će obuhvatiti oko sto perspektivnih preduzeća iz Republike Srpske, do kraja 2018 godine, i podrazumijevaju sedmonodnevne pakete besplatne stručne pomoći i kontinuiran rad sa preduzećima u periodu od šest mjeseci na implementaciji zajednički definisanog plana za poboljšanje rada preduzeća.
 Obzirom da usluga obuhvata i početnu analizu rada preduzeća sa fokusom na upravljanje inovacijama, te poređenje preduzeća na evropskom nivou u odnosu na druga preduzeća i posebno u odnosu na najbolja preduzeća iz njihove klase, za šta se koristiti IMP3rove metodologija i alati,  eksperti su obučeni za korištenje elektronskog sistema za ocjenu inovacionog performansa preduzeća.
Obuku je vodila Lisa Berle, predstavnica IMP3rove Akademije iz Dizeldorfa, uz finansijsku podršku Evropske agencije za mala i srednja peduzeća (EASME), odnosno Evropske komisije. Ovo predstavlja prvi korak za dobijanje međunarodno priznatog IMP3rovog certifikata za upravljanje inovacijama.