Održana međunarodna konferencija o klasterima

U organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Banjoj Luci (RARS), a u saradnji sa Ministarstvom industrije,  energetike i rudarstva juče je održana međunarodna konferencija o temi „Uvezivanje preduzeća Republike Srpske sa evropskim partnerima – dodana vrijednost klastera u Jadransko-Podunavskom regionu“. Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti na ADC projektu (Adriatic Danubian Clustering) koji implementira RARS, a kofinansira Evropska unija.

Osim partnera u projektu u konferenciji su učestvovali i predstavnici resornih ministarstava Vlade RS, klastera iz Evropske unije i Srpske, opština, lokalnih razvojnih agencija i preduzeća iz RS.

Konferenciju je otvorio ministar industrije, energetike i rudarstva RS, dr Željko Kovačević, istakavši da je cilj klasterizacije da se mala i srednja preduzeća u Srpskoj ukrupne kako bi na restriktivnom međunarodnom tržištu bila konkurentna.
– Vlada je prepoznala značaj klasterizacije RS i u narednom periodu ćemo ići u tom pravcu, jer klasterizacija donosi više novca i radnih mjesta što je u ovom trenutku neophodno – naglasio je ministar Kovačević.

Projekt menadžer regije italijanske Veneto, Silvija Baldasin, predstavila je učesnicima konferencije ADC projekat, dok je Vladimir Rudl iz Mariborske razvojne agencije govorio o razvoju klastera u Evropskoj uniji, Sloveniji i iskustvima na regionalnom nivou. Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Slobodan Marković, govorio je o razvoju klastera u RS i BiH, a Goran Rodić, koordinator klastera Drvo Prijedor, govorio je o iskustvima ovog klastera.

Tokom panel diskusije učesnici konferencije pokušali su dati odgovore na pitanja o viziji razvoja klastera u Republici Srpskoj i BiH u narednom periodu.

Zaključeno je da je jedan od prvih zadataka u narednom periodu  uspostavljanje funkcionalnih kanala komunikacije među svim zainteresovanim akterima –preduzećima, lokalnim razvojnim agencijama, opštinama, ministarstvima i drugim relevantnim institucijama, kontinuirana edukacija svih aktera, snažnija promocija i afirmacija priče o klasterima i, na kraju, uključivanje u proces internacionalizacije, odnosno podrška domaćim klasterima da se uključe u mrežu transnacionalnih klastera, što je u krajnjoj liniji i cilj ADC projekta.