Održana dvodnevna radionica za akciono planiranje razvojnih strategija na državnom nivou

Predstavnici Republičke agnecije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, učestvovali su u radu radionice za akciono planiranje razvojne strategije na državnom nivou.
Radionica je održana u Sarajevu, 21. i 22.aprila 2010. godine u organizaciji GFA – implementacionog partnera na projektu EU koji se odnosi na izgradnju institucionalnih kapaciteta za promociju i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u BiH.
Radionicom je, praktično, ozvaničen početak realizacije ovog projekta.
Osim predstavnika Agencije i resornog ministarstva iz RS, u radu radionice učestvovali su i predstavnici relevantnih institucija iz Federacije BiH, Distrikta Brčko i BiH.