Održana dvodnevna onlajn obuka u okviru „Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“

Šesnaest preduzetnika iz Banje Luke, Gradiške, Prijedora, Doboja, Dervente, Modriče, Istočnog Sarajeva i Višegrada završilo je danas dvodnevnu onlajn obuku pod nazivom „Pristup finasijama za one čiji poslovni plan nije uspio“ koju je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u okviru „Programa  podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“.

U okviru ove obuke polaznici su imali priliku da razmjene svoja iskustva, čuju više o upravljanju finansijama i nauče kako da pravilno procijene potrebe za finansijskim sredstvima. Iako je obuka održana na neuobičajen način zbog aktuelnih mjera koje su na snazi zbog pandemije virusa korona, svi učesnici su izrazili zadovoljstvo kvalitetom realizovane obuke i znanjima koja su stekli u protekla dva dana.

Inače, Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju RARS organizuje u okviru projekta ,,Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje ”druge šanse”  preduzetnicima u Dunavskoj regiji”- DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERDF, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva ”druge šanse”.

Programom su predviđena ukupno četiri modula. Posljednji modul čija je tema „Zakonodavstvo“ biće održan 28. aprila 2020. godinetakođe onlajn.

Pozivamo zaniteresovane preduzetnike da se prijave za učešće na ovoj obuci najkasnije do 26. aprila 2020. godine.

Vaše prijave sa kontakt podacima možete poslati na: info@rars-msp.org nakon čega ćete dobiti detaljna uputstva o načinu realizacije obuke.