Održan seminar “Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“

Razvojna agencija Republike Srpske, u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane BiH i Gradom Zvornikom, u okviru Evropske mreže preduzetništva, organizovala je 18.3.2021. godine u Zvorniku seminar pod nazivom „Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“.

Cilj seminara bio je upoznavanje učesnika sa značajem zaštite geografskog porijekla i smanjenje negativnih uticaja krize na prehrambeni sektor uzrokovane COVID-19  pandemijom.

U prvom dijelu seminara, učesnicima su pružene detaljne informacije o značaju brendiranja hrane sa geografskim obilježjima, sa posebnim osvrtom na potencijal i način zaštite hrane iz Republike Srpske na regionalnom i tržištu Evropske unije.

Drugi dio seminara bio je fokusiran na mogućnosti i dostupne mehanizme koje pruža Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske učesnicima u lancima vrijednosti, sa akcentom na poljoprivrednom i prehrambenom sektoru.

Poslovni subjekti i ostale institucije su pokazali interesovanje za dostupne mehanizme podrške koji su usaglašeni sa evropskim standardima i predstavljaju značajan razvojni potencijal, posebno za određene kategorije prehrambenih proizvoda po kojima je istočna regija Republike Srpske poznata.