Održan seminar o temi „Podrška ženskom preduzetništvu u RS – Uspostavljanje sistema kvaliteta“

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS organizovalo je danas u Banjoj Luci seminar o temi „Podrška ženskom preduzetništvu u RS – Uspostavljanje sistema kvaliteta“. Seminaru je prisustvovalo tridesetak žena preduzetnica iz cijele Republike Srpske, kao i predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore RS, Džender centra, Savjeta za žensko preduzetništvo regije Banja Luka i drugih institucija koje podržavaju razvoj ženskog preduzetništva u Srpskoj.

Cilj seminara bio je da se preduzetnicama pruže osnovne informacije o standardima kvaliteta da bi saznale kako da ga uspostave, a time i odgovornije posluju i postupaju sa resursima, te dobiju povjerenje kupaca i kvalitet proizvoda.
– Vlada Srpske od 2005. do 2009. godine pomogla je sistem menadžmenta kvaliteta u više od 340 preduzeća u vrijednosti većoj od 2,4 miliona KM, a ove godine je zajedno sa Privrednom komorom RS, izdvojeno 30.000 KM za pomoć prerađivačima –  istakao je Milan Cvijić, pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva koji je dao osnovne informacije u vezi sa uspostavljanjem sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima, kao i o standardu ISO 9001.

Na seminaru je predstavljen i projekat „Podrška ruralnom ženskom preduzetništvu iz Figap programa“ Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Savjet za žensko preduzetništvo područja Banja Luka, a bilo je riječi i o ženama u preduzetništvu u Srpskoj.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS štampalo je poseban vodič za uspostavljanje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima koji su dobile učesnice seminara, a dostupan je i drugim zainteresovanim preduzetnicima.