Održan seminar o temi „Kvalitet i inovacije u lancu proizvodnje i prerade mesa“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizovala je 6. novembra u Laktašima seminar o temi „Kvalitet i inovacije u lancu proizvodnje i prerade mesa“.
Cilj seminara bio je pružanje stručne podrške privrednim subjektima iz prehrambenog sektora radi jačanja njihove konkurentnosti.
Seminar je održao prof. dr Radoslav Grujić koji je govorio mogućnostima unapređenja kvaliteta i bezbjednosti u lancu proizvodnje i prerade mesa, kao i primjeni informacionih tehnologija u ovoj oblasti.