Održan seminar o temi „Finansiranje razvoja poslovnih zona“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) organizovala je danas u Banjoj Luci seminar za predstavnike opština u RS o temi „Finansiranje razvoja poslovnih zona“. Predavanje je održao Zrinski Pelajić, renomirani ekspert u regiji Jugoistočne Evrope u ovoj oblasti.

–          Finansiranje razvoja poslovnih zona je, nakon imovinsko-pravnih odnosa, jedna od najvažnijih tema u ovoj oblasti i izazvala je veliko interesovanje opština. Seminar o istoj temi organizujemo i sutra u Istočnom Sarajevu. U maju ćemo organizovati još jedan seminar na kojem ćemo razgovarati o temi „Braunfild konverzije u cilju razvoja poslovnih zona što je takođe interesantno budući da imamo dosta zapuštenih vojnih objekata, preduzeća u stečaju i sl. koji bi mogli poslužiti za formiranje preduzetničkih zona – rekao je Mićo Stanojević, viši stručni saradnik u RARS.

Direktor RARS, Slobodan Marković, istakao je da su pojedine opštine u RS daleko odmakle u procesu uspostavljanja poslovnih zona, te da je edukacija veoma važna za sinhronizaciju cijelog procesa na relaciji: opštine – lokalne razvojne agencije – RARS – ministarstva, odnosno Vlada RS.

Prema riječima pomoćnika ministra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo u Vladi RS, Milana Cvijića, od 64 opštine u Republici Srpskoj 62 su izrazile želju da osnivaju i razvijaju poslovne zone. Od tog broja, više od 30 opština ima uslove za razvoj zona na 57 lokacija.

–          Osnov za djelovanje Vlade i Ministarstva na ovom području je Akcioni plan za razvoj poslovnih zona 2009-2013. Osnovno opredjeljenje je da zona služi kao instrument razvoja opština i biće podržana sredstvima Vlade. Sredstva će Vlada obezbjeđivati putem javnog budžeta i dijeliće se kroz javne pozive. U procesu programiranja IPA ove godine smo predvidjeli, odnosno tražili  za 2013. godinu sredstva od nekih 4 do 5 miliona evra i ta sredstva će isključivo biti namijenjena za tehničku asistenciju u cilju preuzimanja najboljih praksi iz okruženja i izradu projekata. Zato je najvažnije da svaka zona ima operatera koji zna šta želi i da se na vrijeme počne pripremati – istakao je Cvijić.

Poslovna zona „Lipova greda“ u opštini Kozarska Dubica uskoro će otvoriti vrata prvim investitorima.

–          Zona ima odličnu lokaciju, pripremili smo svu potrebnu dokumentaciju, obezbijedili mehanizam podsticaja investitorima, a u završnoj fazi je izgradnja pristupnih puteva i ostale infrastrukture. Početkom maja bićemo spremni za ulazak investitora. Za ovu namjenu Opština se kreditno zadužila kod Investiciono-razvojne banke RS u iznosu od milion maraka, a iz budžeta je obezbijedila još 200.000 KM – kaže Miloš Ćibić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u Kozarskoj Dubici.

Osim u Kozarskoj Dubici, i u opštinama Novi Grad, Laktaši, Prijedor, Srbac, Petrovo i Bijeljina već su učinjeni značajni koraci na uspostavljanju i razvoju poslovnih zona.