Održan sastanak sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća sa područja opština Vlasenica, Milići i Šekovići

Upravni odbor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je 26.09.2008. godine u hotelu „Panorama“ u Vlasenici održao sastanak sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa područja opštine Vlasenica, Milići i Šekovići u cilju predstavljanja dosadašnjih rezultata i daljih planova i podsticajnih mjera za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj.

Sastanku je prisustvovao veliki broj privrednika, predstavnici Upravnog odbora i direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, predstavnici Investiciono-razvojne banke RS, predstavnici opštinskih vlasti i drugi uvaženi gosti. Na sastanku je bilo riječi o ulozi, aktivnostima i planovima Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke RS, te data prilika predstavnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima da iznesu svoja mišljenja i prijedloge. Predstavnici malih i srednjih preduzeća sa područja opština Milići, Šekovići i Vlasenica istakli su da im najveći problem u poslovanju predstavljaju nelikvidnost prouzrokovana visokim bankarskim kamatama te dugim rokom vraćanja PDV-a, visoka cijena energenata, nedovoljna podrška izvozu, spor sudski aparat, nepostojanje sertifikovanih laboratorija, dug i spor proces pribavljanja građevinskih dozvola, neprilagođeno formalno obrazovanje potrebama privrede, nerazvijeno neformalno obrazovanje te veliki troškovi radne snage. Prijedlozi za poboljšanje poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj su skraćivanje roka za vraćanje PDV-a, produživanje roka za uplatu PDV-a, povećanje podsticaja za izvoz, ISO standarde i CE znak, smanjivanje cijene energenata, ukidanje doprinosa na plate zaposlenih u proizvodnji u prvim godinama rada, formiranje agencije na nivou Republike Srpske koja bi se bavila privlačenjem stranih investicija te donošenje strategije razvoja drvne industrije u Republici Srpskoj.