Održan sastanak partnera u projektu “DanubeChance2.0”

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske prisustvovali su tematskoj radionici Policy Learning Dialogue i četvrtom sastanku upravnog odbora projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“-DanubeChance2.0 održanim 3-5. marta 2020. godine u Klužu, Rumunija.

Domaćin događaja bio je partner projekta iz Rumunije, Tehnički univerzitet u Klužu Napoka.

U okviru radionice održan je prvi sastanak Transnacionalne mreže eksperata koju čine eksperati iz svih 11 zemalja učesnica u projektu a čiji je cilj priprema zajedničke strategije za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji. Na osnovu toga  obezbjediće se  prenos dobrih praksi u pogledu pružanja „druge šanse“ preduzetnicima, kao i jačanje postojećih incijativa i podsticanje na njihovo širenje i/ili transfer između zemalja. Članove Transnacionalne mreže eksperata iz Republike Srpske predstavljali su Milka Latiničić iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Dragan Gligorić profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, kao predstavnik Evropske mreže preduzetništva (EEN).

Tokom radionce prezentovane su dobre prakse u pružanju „druge šanse“ preduzetnicima u Sloveniji, Mađarskoj, Grčkoj, Italiji i ŠpanijiDrugi dio radionice je bio posvećen strateškom planiranju gdje su prezentovane SWOT analize svih partnera i prvi set preporuka za razvoj strategije. Tokom javne rasprave diskutovalo se o poljima intervencije za jačanje preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji, kao i o planu aktivnosti za sve partnerske zemlje.

Na sastanku upravnog odbora diskutovalo se o narednim aktivnostima, kao i o rezultatima Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju koji se provodi u svakoj od zemalja učesnica u projektu, zatim o poslovnom restruktuiranju, razvoju zajedničke strategije i o promotivnim aktivnostima unutar projekta.

Razvojna agencija Republike Srpske jedan je od 17 partnera u ovom projektu i jedini partner iz BiH. Provođenje projekta počelo je u julu 2018. godine. Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Cilj projekta je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji, a samim tim i u Republici Srpskoj.