Održan sastanak Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske

U prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća danas je održan sastanak  Konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS).

Sastanku su, osim predstavnika Agencije, prisustvovali i predstavnici drugih članova EUNORS-a: Privredne komore Republike Srpske, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Inovacionog Centra Banja Luka.

Na sastanku su prezentovane dosadašnje aktivnosti Konzorcijuma, razmatran model finansiranja i ugovorni odnosi između partnera, predstavljene Radne procedure, definisane dalje aktivnosti u radu EUNORS-a u okviru Programa COSME i Programa HORIZON.

Na sastanku je zaključeno da EUNORS treba nastaviti sa daljim aktivnostima na sprovođenju procedura Evropske mreže preduzetništva.