Održan prvi sastanak UO projekta „Druga šansa“

Predstavnica Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovala je na  prvom sastanku Upravnog odbora projekta DanubeChance2.0 – „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ koji je održan 5. septembra 2018. godine u Budimpešti, Mađarska, u organizaciji vodećeg partnera – IFKA organizacije za razvoj industrije.
Na sastanku su partneri u projektu upoznati sa planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, kao i procedurama koje je potrebno poštovati tokom provođenja projekta.
Cilj projekta je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.
Projekat sufinansira Evropska unija iz ERFD, IPA, ENI fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020.