Održan prvi sastanak Radne grupe za Akt o malom biznisu

Prvi sastanak Radne grupe za Akt o malom biznisu održan je danas u prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Razgovarano je o aktivnostima Radne grupe u prethodnom periodu, sastavu i djelokrugu rada Radne grupe te narednim planiranim aktivnostima. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva spolјne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Nјemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i Agencije.