Održan okrugli sto o temi „Energetska efikasnost“

U okviru Globalne sedmice preduzetništva, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u saradnji s programom TAM/BAS (programom Evropske banke za obnovu i razvoj), organizovala je danas u Banjoj Luci okrugli sto o temi „Energetska efikasnost“. Učesnici okruglog stola ukazali su na važnost efikasnijeg korištenja energije za razvoj i konkurentnost malih i srednjih preduzeća u BiH.
Branko Ćurea, voditelj TAM/BAS programa u BiH, naglasio je da je efikasnije korištenje energije ključno za opstanak malih i srednjih preduzeća.
– Učešće energije u cijeni naših proizvoda je četiri do pet puta veće nego u razvijenim zemljama Evrope i SAD, što znači da je naš proizvod u startu daleko skuplji. Ako budemo koristili nove tehnologije i metode kojima ćemo postići efikasnije korištenje energije, postaćemo daleko konkurentniji – rekao je Ćurea. Petar Gvero, vanredni prof. na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci i jedan od učesnika na okruglom stolu, rekao je da je veoma važno upoznati domaća preduzeća o samom pojmu energetske efikasnosti i prednostima koje ona donosi u poslovanju.
– Moramo znati razliku između uštede i energetske efikasnosti. Ušteda podrazumijeva redukciju što znači da preduzeće mora smanjiti neku aktivnost radi uštede energije. Energetska efikasnost, međutim, znači da preduzeće uz manju ili istu količinu ostvaruje veći proizvodni efekat, odnosno smanjuje cijenu proizvoda – naglasio je Gvero.
On je dodao da većina domaćih preduzeća ne može da se pojavi na evropskom tržištu upravo zbog toga što cijenom nisu konkurentni, a na to direktno može da utiče efikasnija upotreba energije. Kao dobar primjer, Gvero je istakao zvorničku kompaniju „Aleksandrija“ koja je, kako je rekao, uspjela da poboljša energetsku efikasnost čak i bez uvođenja najsavremenije opreme.