Održan okrugli sto “Mogućnosti razvoja ženskog preduzetništva u gradu Banja Luka”


Predstavnica Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, učestvovala je na okruglom stolu o  temi “Mogućnosti razvoja ženskog preduzetništva u gradu Banja Luka” koji je juče organizovala Gradska razvojna agencija Banja Luka. 

Događaj je okupio žene preduzetnice i rukovodioce preduzeća sa područja grada Banja Luka, kojima su predstavlјena iskustva, prepreke i problemi preduzetnica, te planovi i programi nadležnih institucija za njihovo rješavanje. Svrha događaja je bila da se od preduzetnica i drugih zainteresovanih strana dobiju prijedlozi i smjernice za potrebe pripreme “Programa razvoja ženskog preduzetništva na području grada Banja Luka” i njegovog uvrštavanja u Fond za podršku preduzetnicama na području Banje Luke. 
Direktor Gradske razvojne agencije Dejan Kusturić i načelnik Odjelјenja za privredu Radenko Komlјenović, predstavili su programe i aktivnosti  grada Banja Luka za pobolјšanje poslovnog okruženja i podršku privredi, dok je samostalni stručni saradnik Anesa Lihović predstavila aktivnosti vezane za žensko preduzetništvo.
Milka Latinčić, načelnica Odjelјenja za razvoj malih i srednjih preduzeća u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske predstavila je žensko preduzetništvo u okviru “Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godine”, kao i programe podrške preduzetnicama od strane Vlade Republike Srpske.
Sekretar Savjeta za žensko preduzetništvo pri Privrednoj komori Republike Srpske, Nada Budiša, predstavila je rad savjeta, dok su Gordana Lihović, predsjednica Udruženja žena preduzetnica i rukovodilaca preduzeća UNA RS i Anita Šimundža, predstavnica Džender centra Vlade RS, predstavile rezultate analiza o stanju ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj i regiji Banja Luka.
Kao uvod u panel diskusiju, Jela Karić je predstavila iskustva projekta “Ekonomsko osnaživanje žena” udruženja UNA RS, a lična iskustva su podijelile preduzetnice Katarina Jovanović iz “Konjičkog kluba Paddock” i Ružica Kuvalјa iz “CYK– Centar za izokinetička mjerenja”.