Održan koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava u RS

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva organizovala je juče u Banjoj Luci koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava u Srpskoj na kojem je razmatrana aktuelna problematika u ovoj oblasti. Sastanku su prisutvovali i predstavnici više ministarstava u Vladi RS, kao i predstavnici međunarodnih projekata.
U okviru sastanka predstavljene su aktivnosti pojedinih ministarstava. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva predstavilo je najznačajnije aktivnosti u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća u preoteklom periodu među kojima je i usvajanje novog Zakona o razvoju MSP, Nacrta strategije razvoja MSP, kao i usvajanje Pravilnika o uslovima i načinu uspostavljanja poslovnih zona i polaganja majstorskog ispita.
Bilo je riječi i o Instrumentima predpristupne pomoći IPA 2 o čemu je govorio predstavnik Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Učesnici sastanka mišljenja su da bi bilo dobro organizovati i tematsku radionicu  o IPA 2 za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i lokalne samouprave.
Predstavnica Ministarstva finansija govorila je o Zakonu o sistemu državne pomoći što je novina koja je uvedena krajem prošle godine. U tom kontekstu predloženo je da se razmotri mogućnost organizovanja obuka za implementaciju pomenutog zakona za lokalne razvojne agencije i opštinska odjeljenja za privredu.
Učesnici sastanka su mišljenja da se ovakvi sastanci trebaju češće organizovati, ali i da je potrebno kreirati i druge zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju ukupnog ambijenta za razvoj na lokalnom novou i na nivou Republike Srpske. Posebna pažnja posvećena je situaciji u privredi nakon katastrofalne poplave koja je nedavno zadesila RS i u tom smislu apelovano je da se određene aktivnosti usmjere na pomoć malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, ali i lokalnim zajednicama i razvojnim agencijama sa ovih područja.
Zaključeno je da treba promovisati dalji razvoj preduzetničke i poslovne infrastrukture, posebno razvoj klastera, poslovnih zona i slično. Ukazano je na potrebu proaktivnog i zajedničkog nastupa prema međunarodnim donatorima i kvalitetnije lobiranje na svim nivoima za dobre projekte iz Republike Srpske. Isto tako, neophodno je dalje jačanje kapaciteta lokalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava kroz edukaciju za pisanje i implementiranje projekata. 
U narednom periodu potrebno je raditi i na obezbjeđenju sredstava za  ciljane edukacije za preduzeća i preduzetnike, prezentacije na domaćim i međunarodnim sajmovima.
Naredni koordinacioni sastanak najavljen je za kraj tekuće godine.