Održan koordinacioni sastanak radne grupe za primjenu principa definisanih u Aktu o malom biznisu u BiH

U prostorijama Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća danas je održan šesti koordinacioni sastanak radne grupe za primjenu principa definisanih u Aktu o malom biznisu u BiH.

Sastanak je organizovan uz podršku  GIZ Prolocal programa (Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH), a prisustvovali su mu, osim predstavnika Agencije i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta i Agencije za statistiku BiH.

Na sastanku je analizirana upravo završena samoprocjena primjene principa definisanih u Aktu o malom biznisu u BiH, uz razmatranje izvještaja o procesu prikupljanja podataka u ovom ciklusu, te preporuke za pravce djelovanja u narednom periodu na nivou BiH, RS, FBiH i Distrikta Brčko.