Održan koordinacioni sastanak radne grupe za Akt o malom biznisu

Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovao je na trećem koordinacionom sastanku radne grupe za Akt o malom biznisu koji je krajem prošle sedmice održan u Mostaru. Sastanku su prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava na entitetskom i državnom nivou – Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH,  Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Agencije EDA  i GIZ programa „Prolocal“ koji, između ostalog, pruža podršku implementaciji Akta o malom biznisu i uspostavljanju povoljnog i konkurentnog poslovnog okruženja. Sastanku je prisustvovao i predstavnik projekta „Entrepreneurial Learning in BiH Education System“.
Cilj ove radne grupe je da doprinese unapređenju implementacije Akta o malom biznisu u BiH, kao i samog procesa izvještavanja za potrebe „SME Policy Index“ koji ocjenjuje usklađenost politika usmjerenih na mala i srednja preduzeća sa politikama i dobrim standardima predviđenim Aktom o malom biznisu.
Na sastanku su dogovoreni naredni koraci sa posebnim naglaskom na proces izvještavanja.