Odabrani učesnici novog ciklusa Akcelerator programa

Komisija za ocjenu i odabir poslovnih ideja koje će učestvovati u Akcelerator programu, nakon pažljivo saslušanih prezentacija prijavljenih kandidata, donijela je odluku da svih 18 prezentovanih ideja ispunjava uslove za učešće u ovom programu. Komisija je radila u sastavu: Dejan Šešlija, predsjednik (predstavnik RARS), Mihajlo Vujović, član (Opština Bileća) i Dražen Bošković, član (Agencija za razvoj MSP grada Trebinja).
Akcelerator program realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u Bileći u saradnji sa Opštinom Bileća i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja. 
Program je namijenjen inovativnim početnicima u poslu, a obuhvata besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanje potrebno za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih  programa finansiranja, mogućnost predstavljanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje.
Program će biti realizovan tokom oktobra, novembra i decembra ove godine a prvi modul za učesnike zakazan je za 22. oktobar. Nakon teorijske obuke sa učesnicima programa radiće iskusni mentori, a finalni događaj na kojem će biti proglašena i nagrađena najbolja poslovna ideja održaće se 12. decembra ove godine u Bileći.