Obuku za pripremu projekata završila 22 polaznika

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad organizovala je trodnevni seminar o temi „PRISTUP LOGIČKE MATRICE ZA IDENTIFIKACIJU I PRIPREMU RAZVOJNIH PROJEKATA“.

Seminar je održan od 22-24. jula 2015. godine u Mrkonjić Gradu, a uspješno su ga završila 22 polaznika iz opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Jezero, Drinić, Istočni Drvar i Kneževo. Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne uprave i lokalnim razvojnim agencijama u oblasti identifikacije i pripreme razvojnih projekata.

Obuka je dio projekta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća pod nazivom „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“.

Istu obuku početkom godine završilo je i 19 polaznika sa područja opština Grada Istočno Sarajevo, kao i 25 polaznika sa područja opština Ugljevik, Lopare i Bijeljina. Prema potrebama koju iskažu lokalne zajednice i lokalne razvojne agencije, ova vrsta edukacije biće organizovana i u drugim dijelovima Republike Srpske.