Obuku o identifikaciji i pripremi razvojnih projekata uspješno završilo 15 polaznika

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala, u saradnji sa Kabinetom načelnika Opštine Teslić, organizovala je od 14. do 16. oktobra u Tesliću obuku o identifikaciji i pripremi razvojnih projekata.

Obuku je uspješno završilo 15 kandidata iz opština Teslić, Čelinac, Kotor Varoš i Doboj.

Obuka se kontinuirano provodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za identifikaciju i pripremu projekata“ koji provodi Agencija.

Do sada je ovakva obuka održana u Istočnom Sarajevu, Ugljeviku, Bijeljini, Mrkonjić Gradu i Brodu, a prošlo je više od stotinu polaznika.

Ovu  aktivnost Agencija će nastaviti provoditi i u narednom periodu širom Republike Srpske.