Obuka kadrova za upravljanje projektnim ciklusom

Republika Srpska će dokazati opredijeljenost da sama upravlja poslovima kandidovanja projekata kod međunarodnih donatorskih organizacija, uključujući i EU, te obezbijediti da se sredstva koja su na raspolaganju efikasnije koriste u provođenju projekata, izjavio je u Prijedoru direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Slobodan Marković.
– Ne treba nam pet regija u BiH jer mi imamo svoju filozofiju. Srpska je jedna regija i unutar nje možemo imati subregije koje ćemo definisati nakon popisa stanovništva – rekao je Marković.
On je podsjetio da je Srpska uvijek poručivala da pet regija neće, ali da ranije nije precizirala šta je to što hoće, nego da sada zna šta hoće i da je uvažen njen zahtjev da se ni obuke ni plasman novca u BiH ne vrši preko tih pet regija.
– Za nas je bitno da je Srpska jedna socio-ekonomska regija koja ima koordinaciju putem mreže lokalnih razvojnih agencija i čija će svaka grupa opština imati jednog regionalnog koordinatora kao što je to u Prijedoru Agencija za ekonomski razvoj opštine „Preda – PD“ – rekao je Marković.
U Prijedoru se ove sedmice održava obuka za zaposlenike šest opština ove regije o temi “Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičkoj matrici za identifikaciju i izradu projekata u kontekstu trenutnih/budućih programa finansiranja”.
– Cilj je da u svakoj opštini obučimo dva do četiri čovjeka za upravljanje projektnim ciklusom što je izuzetno važan korak za fazu kandidatskog statusa, a za šta imamo manjak ljudi. Koliko ćemo povući novca, zavisi isključivo od nas. Od kada je EU osnovana, nijedan odobreni budžet nije potrošen do kraja jer je uvijek ponuđeno više nego što je iskorišteno – naglasio je Marković.
On je naveo da BiH troši između 35 i 45 odsto mogućih sredstava jer tim procesom sada upravlja delegacija Evropske komisije u Sarajevu, a da se vrhunskom prolaznošću smatra ako neka konsultanstka kuća u Evropi ima 50 odsto realizovanih projekata.
– Primjera radi, Hrvatska je više od 200 ljudi za ove poslove obučavala u inostranstvu. Dok je EU upravljala tim poslom, Hrvatska je imala iskorištenost 40 odsto. Kad je taj posao počela da radi sama iskorištenost je naglo pala na 20 odsto. I mi smo toliko neuki u tome da će, ako se na vrijeme ne osposobimo, sve proći mimo nas – istakao je Marković.
Obuka osoblja lokalnih zajednica provodi se u okviru projekta “Podrška EU institucionalnom jačanju kapaciteta regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja malog i srednjeg preduzetništva” koji finansira EU.
– Prva faza su razgovori sa načelnicima opština i osobljem odabranim za ovaj projekat, druga faza je sama obuka, a treća faza je da opština za projekat koji sama odabere dobije konsultanta mentora koji će sa njenim obučenim osobljem taj posao tehnički dovesti do kraja – pojasnio je Marković.

Savjetnik za opštinska i pitanja regionalnog razvoja u projektu EURELSMED, Pavlos Kolijas, rekao je da je do sada obuku prošlo 280 ljudi, a do završetka projekta trebalo bi da je prođe oko 500 ljudi.

– Po završetku projekta očekujemo da u svakoj opštini u BiH imamo u prosjeku tri čovjeka dobro obučena za pripremu i izradu projekata – istakao je Kolijas.
On je naglasio da je dobar projekat most između postojećih potreba lokalne zajednice i dostupnih fondova i da zbog toga opštine moraju imati dobro obučeno i dobro informisano osoblje.
Projekat Eurelsmed u RS provodi se u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, a u Federaciji BiH sa regionalnim razvojnim agencijama. (SRNA)