Obuka iz kontrolinga za predstavnike 11 preduzeća

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje danas i sutra obuku iz oblasti kontrolinga za predstavnike 11 preduzeća iz Republike Srpske s ciljem sticanja osnovnih znanja i tehnika iz ove oblasti koja pomaže upravljanje preduzećem na osnovu prikupljanja informacija neophodnih za donošenje kvalitetnih odluka.

Direktor Agencije Marinko Đukić rekao je novinarima da su se na Javni poziv prijavili predstavnici 22 preduzeća, dodavši da je za prvi ciklus obuka koji traje do kraja ove godine odabrano 11 preduzeća, dok će ostale biti naknadno pozvane.

– Obuka će biti održana u nekoliko modula, od kojih prvi traje danas i sutra, a ostala tri modula predviđena su za septembar, oktobar i novembar, kada je planirana i dodjela sertifikata o završenoj obuci – naveo je Đurić.

On kaže da se procjenjuje da će ova vrsta obuka pružiti znatan nivo znanja i informacija polaznicima i da će oni u svojim preduzećima biti u prilici da unaprijede poslovanje, najavivši da će, ako rezultati budu onakvi kakve se uistinu očekuju, ova vrsta aktivnosti biti nastavljena.

Predavač Slavko Simić precizrao je da je kontroling njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju informacije neophodne rukovodiocima za kvalitetno odlučivanje pri izradi budžeta, strateškom planiranju, obračunu troškova i učinaka, te planiranju ulaganja.

Simić je istakao da je kontroling proizašao iz nekadašnjeg plana i analize u bivšim jugoslovenskim republikama, te da je modernizovan i da je u principu riječ o prilagođavanju preduzeća promjenama sa kvalitetnim praćenjem i prognoziranjem.

– Odabrana su najbolja preduzeća i kandidati koji imaju najviše sposobnosti za rad i prenošenje daljih znanja – istakao je Simić i dodao da će polaznici nakon obuke dobiti sertifikate iz oblasti kontrolinga.

Polaznik obuke Jelena Jočić iz banjalučkog preduzeća “Krajina klas” istakla je da u ovom preduzeći razvijaju kontroling.

– Očekujem da usvojim teorijska znanja i praktična iskustva koja ću moći da primijenim – rekla je Jočićeva.

Direktor preduzeća “Optima Power” iz Modriče Davor Karalić izrazio je očekivanje da će ova obuka biti korisna, kako za same polaznike obuke, tako i za preduzeća u kojima će se provoditi kontroling.