Obrazovanje odraslih u industriji namještaja i arhitekturi

U okviru programa Prilika plus, koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, Asocijacija arhitekata u BiH zajedno sa partnerima – Centrom Format iz Sarajeva i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, počela je 15-mjesečni projekat pod nazivom “Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu”. 
Dva su osnovna cilja projekta: razvoj obrazovanja odraslih kroz praktično orijentisane obuke koje će pomoći pojedincu da stekne vještine koje se traže na tržištu rada i samim tim dođe do zaposlenja, te s druge strane, jačanje praktične nastave u srednjim stručnim školama i fakultetima, te uvezivanje sa realnim sektorom.
Cilj je osposobiti 250 nezaposlenih osoba kroz umrežavanje 30 kompanija u industriji namještaja i arhitekturi u BiH, nakon čega će se odabrati potencijalne firme koje bi multiplicirale program prema modelu Prilika plus u svojim matičnim firmama. 
Projekat predviđa i razvoj plana i programa u sklopu obrazovanja odraslih za 9 zanimanja/specijalizacija po modelu Prilika plus, trening trenera, te multiplikacija centara na 6 lokacija u BiH (Sarajevo, Vitez, Hadžići, Fojnica, Visoko, Tešanj, Ključ – Format, AABH; Teslić, Banjaluka, Modriča – WMTA). 
Nakon uspješno završene obuke očekuje se zapošljavanje 70% od ukupnog broja polaznika obuke. Projektom je planirana i uspostava AABH HUB-a koji bi djelovao kao centar za samozapošljavanje za najmanje 10 osoba s BIM edukacijom i intenzivnom saradnjom arhitekata.
Druga ciljna grupa su institucije formalnog obrazovanja. Ukupno 6 škola i 5 fakulteta su obuhvaćeni ovim projektom a krajnji očekivani rezultat po završetku projekta jeste poboljšanje kvaliteta formalnog obrazovanja koje se pruža studentima i učenicima kroz odgovarajuću praktičnu obuku.