O mogućnostima jačanja saradnje sa razvojnim institucijama iz Hrvatske razgovarano sa Stjepanom Mesićem, Predsjednikom Republike Hrvatske od 2000. do 2010.

Stvaranje boljih mogućnosti za realizaciju projekata u oblasti prekogranične saradnje i lakši pristup međunarodnim donatorima kroz zajedničke projektne aplikacije, bile su teme sastanka koji je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala sa Stjepanom Mesićem, Predsjednikom Republike Hrvatske od 2000. do 2010. godine sa saradnicima.

Sastanak je održan 08.09.2015. godine u Banji Vrućici u Tesliću, a prisustvovali su mu i ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić i predsjednik Skupštine opštine Teslić Željko Perišić.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima saradnje Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i institucija iz Hrvatske u oblasti unapređenja preduzetničke infrastrukture, prije svega poslovnih zona i inkubatora, jačanju saradnje Evropske mreže preduzetništva Hrvatske i Republike Srpske, kao i u oblasti turizma gdje postoje značajni potencijali.

Predstavnici Agencije prezentovali su gostima iz Hrvatske dosadašnja iskustva i dobre prakse u oblasti prekogranične saradnje.

Učesnici sastanka su se saglasili da su mogućnosti za saradnju velike, te da postoji potreba povezivanja razvojnih institucija i organizacija kako bi se lakše iskoristile mogućnosti međunarodnih fondova.