O mogućnostima i dobrim praksama ženskog preduzetništva

Na okruglom stolu „Mogućnosti razvoja ženskog preduzetništva i primjeri dobre prakse“, koji je prošle sedmice održan u Banjoj Luci, predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Mićo Stanojević prezentovao je aktivnosti agencije koje imaju za cilj unapređenje ženskog preduzetništva.

On je kao član tima projekta „Challange to Change – C2C“ koji provodi Agencija u saradnji sa SERDA, a finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj – SIDA, predstavio aktivnosti ovog projekta čiji je cilj da podrži inovativne projekte sa posebnim senzibilitetom prema ženama preduzetnicama. Stanojević je istakao i edukacije iz oblasti poslovnog planiranja koje Agencija organizuje a namijenjene su ovoj kategoriji.

Okrugli sto organizovao je Savjet za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka i Džender centar Vlade RS u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetke i rudarstva i Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.