Novi stanari Poslovnog inkubatora ICBL

U Poslovni inkubator Inovacionog centra Banja Luka danas su primljena preduzeća “Ultimaks” DOO i “Elda Luks” DOO, kao i Ivan Brelak, s ciljem da svoj poslovni put i razvoj nastave u ovom centru.
Preduzeće “Ultimaks” DOO ima ideju razvoja poslovnih rješenja korišćenjem modernih internet tehnologija, “Elda Luks” DOO sa idejom razvoja i proizvodnje nosača za TV od PVC materijala, te Ivan Brelak, sa idejom izgradnje solarne elektrane instalisane snage 20 kilovata.
Na konkurs za prijem stanara u ovaj inkubator Inovacionog centra, koji je zatvoren 15. oktobra, prijavilo se deset preduzeća koja su iskazala želju da razvoj nastave u okviru tog centra.
Naredni proces selekcije prijavljenih kandidata za Poslovni inkubator počinje 15. januara.
Osnovni cilj Inkubatora je odabir poslovnih ideja koje su zasnovane na znanju, koje su inovativne i konkurentne, te imaju tendenciju da tokom boravka u Inkubatoru razviju uspješan posao. (SRNA)