Novi projekti zapošljavanja

Upravni odbor JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske je na sjednici održanoj 17.03.2017. godine, u Palama, usvojio Odluku o raspisivanju Javnog poziva za korištenje sredstava po projektima na koje je saglasnost dala Vlada Republike Srpske, a čiji je nosilac realizacije Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

U skladu s Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu od strane Zavoda za zapošljavanje pripremljeno je šest projekata i to:

  1. Projekat podrške samozapošljavanju u 2017. godini;
  2. Projekat sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske u 2017 godini “Zajedno do posla”;
  3. Projekat podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika;
  4. Projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2017. godini;
  5. Projekat podrška zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti, te
  6. Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2017. godini.

Ukupna vrijednost projekata je 10.733.224,00 KM za zapošljavanje 2.548 lica sa evidencije Zavoda. Projektima je uglavnom planirano zapošljavanje u privredi Republike Srpske, a istim je obuhvaćeno zapošljavanje teško zapošljivih ciljnih grupa (demobilisani borci, ratni vojni invalidi i lica iznad 50 godina starosti) i mladih.

Za djecu poginulih boraca predviđen je iznos od 8.000 KM, a za projekat pripravnika planirana su sredstva za zapošljavanje 100 lica sa visokom stručnom spremom. Cjelokupne iznose za pomenute projekte finansira Zavod za zapošljavanje.

Poseban projekat samozapošljavanja planiran je za lica koja žele da otpočnu vlastiti biznis, odnosno za lica koja žele da registruju vlastitu djelatnost. Planirana su sredstva u iznosu 2.000.000 KM, a predviđeni iznos po jednom licu je 5.000 KM.

Pored navedenih projekta sredinom godine će biti pripremljen i projekat regresivnog vraćanja doprinosa kod novog zapošljavanja za sve poslodavce iz oblasti privrede za šta je Zavod planirao sredstva od 6.000.000 KM. Takođe, sredstva u iznosu od 10.000.000 KM planirana su za ovaj Projekat u 2017. godini.

Javni poziv za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja će biti objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske i veb stranici Zavoda za zapošljavanje RS u ponedjeljak 20.03.2017. godine i otvoren 30 dana od dana objavljivanja, kazao je Vujičić.

Izvor: JU Zavod za zapošljavanje