Novi programi za obrazovanje odraslih u drvnom sektoru

U okviru Zavoda za obrazovanje odraslih RS ubuduće će moći da se obrazuju kadrovi u drvnom sektoru i to: stolar, lakirer, tapetar i CNC operater.

Program za obuku ovih kadrova, koji je zvanično objavljen u Službenom glasniku RS ovog mjeseca, izradili su predstavnici Centra za obrazovanje odraslih Srbac u saradnji sa “Interfob consulting” Banja Luka. Izradu programa podržao je projekat „Prilika plus“ koji realizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.