Novi program prekogranične saradnje Evropske komisije

Evropska komisija donijela je novi program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru u iznosu od oko 67 miliona evra, od čega će se 57 miliona evra obezbijediti iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći.

Cilj je da se poboljša kvalitet zajedničkih javnih službi u regiji, promoviše razvoj održivih turističkih djelatnosti i poveća konkurentnost lokalnih preduzeća. 

Program će se doprinijeti i ostvarenju ciljeva Strategije za jugoistočnu Evropu 2020., Makroregionalne strategije EU za regiju Podunavlje, te Strategije EU za jadransku i jonsku regiju. Pet prioriteta programa su sljedeći: 

  1. poboljšanje kvaliteta usluga u sektorima javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području;
  2. zaštita okoline, bolje sprečavanje rizika i promocija energetske efikasnosti;
  3. doprinos razvoju turističkih djelatnosti i očuvanju kulturne i prirodne baštine regije;
  4. poboljšanje privredne konkurentnosti regije;
  5. pružanje tehničke pomoći za povećanje efikasnosti upravljanja programom i njegovog  provođenja.

Više informacija na: Twitter: @EU_Regional / @CorinaCretuEU #CohesionPolicy #EUCBC #Interreg #EUmyRegion