Novi ciklus obuke za pripremu i provođenje razvojnih projekata

U Trebinju je danas počeo novi seminar na temu “INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU, PRIPREMU I PROVOĐENјE RAZVOJNIH PROJEKATA” koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske.

Na obuci koja će trajati četiri dana učestvuju 24 učesnika, predstavnika institucija i odjelјenja Gradske uprave Trebinje, Razvojne agencije Grada Trebinja i Opštine Bileća.

Seminar pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Učesnici seminara će takođe imati priliku da se upoznaju sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i PRAG procedurama. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposoblјen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Od 2015. godine Razvojna agencija Republike Srpske organizovala je 22 obuke u kojima je učestvovala 51 jedinica lokalne samouprave, a obuku je uspješno završilo 388 polaznika.