Novi ciklus obuka za menadžere u industriji namještaja i prerade drveta

Prvi obrazovni modul u okviru projekta “Razvijanje liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta” održaće se u od 07. do 10. 09. u Banjoj Luci. Projekat provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Centrom za obuke “Format”, a podržava Vlada Švajcarske kao dio aktivnosti programa Prilika plus.

Obuku će voditi predavačiCentra za razvoj i saradnju sa sjedištem u Bilu (Švajcarska) u saradnji sa domaćim stručnjacima koji su uspješno završili istu obuku tokom prvog kruga realizacije projekta.

Tokom ovog modula će se obraditi teme iz oblasti poslovnog menadžementa i marketinga, uključujući i ljudske resurse, organizaciju i komunikaciju. Obuka je namijenjena polaznicima iz srednjeg nivoa menadžementu u industriji namještaja i prerade drveta bez obzira na poslovni profil, te za menadžere proizvodnje, produkt i marketing menadžere, menadžere ljudskih resursa, prodaje, logistike, kvaliteta.

Drugi krug obuka realizovaće se kroz četiri obrazovna modula od kojih će svaki trajati po četiri dana a predavanja će se održati u Banjoj Luci i Mostaru. Završni, peti modul, biće realizovan u Centru za razvoj i saradnju u Bilu (Švajcarska) tokom maja i juna naredne godine.